Afspraak maken met gemeente kan voortaan via App

Het iGGIS framewerk is uitgebreid met een nieuwe module: Afspraak maken. Via een smartphone of tablet maken inwoners eenvoudig een afspraak met de gemeente. De gemeente Lisse heeft aan de basis gestaan van deze nieuwe module. Deze gemeente neemt dan ook de aftrap in het gebruik de nieuwe functionaliteit.

De module ‘Afspraak maken' is net als de module ‘Melding openbare ruimte’ samen met de gemeente Lisse ontwikkeld. Voor de module is een koppeling gelegd met het afsprakensysteem van Qmatic.

Iedere gemeente die gebruik maakt van het afsprakensysteem van Qmatic kan nu gebruik maken van deze module.

Voor meer informatie over de module Afspraak maken vindt u op onze site.

De afsprakenmodule is op aanvraag ook beschikbaar voor andere systemen.