Gebruikersvoorwaarden

Privacybeleid

Door een afspraak te maken of een probleem te plaatsen via de iGGIS gemeente apps van WAT Software, geef je toestemming om de melding en de persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en foto) aan de betreffende gemeente door te sturen, aangezien een melding via onze apps ook een melding aan de gemeente inhoudt.

Privacy is belangrijk voor ons. WAT Software zorgt ervoor dat je persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan de betreffende gemeente. De persoonsgegevens worden zeker niet gebruikt voor marketingdoeleinden. WAT Software heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Misbruik

WAT Software behoudt zich het recht voor om een melding te verwijderen wanneer er sprake is van misbruik, een kwetsende, aanstootgevende, onfatsoenlijke of irrelevante inhoud. Ook bij het gebruik van grove taal, het beschikbaar stellen van ongeoorloofde reclame, of enige andere uitingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of goede zeden behoudt zij zich het recht voor. Het is aan WAT Software om te bepalen wanneer sprake is van bovengenoemde.

Aansprakelijkheid

WAT Software is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van verzonden berichten en de reactie daarop door gemeentes. Ook is WAT Software niet aansprakelijk voor enig geleden schade voortvloeiende uit een verzonden bericht, of de reactie daarop door een gemeente.

Toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.