Afspraak maken

De module Afspraak maken is een interactieve module. Gebruikers maken met de module eenvoudig een afspraak met de gemeente. De afspraak wordt bevestigd met een afspraaknummer, die kan worden meegenomen naar het gemeentehuis.

Een afspraak kan worden gemaakt binnen zeven stappen. Gebruikers versturen de gegevens via de app naar het afsprakensysteem van de gemeente. De gebruiker én de gemeente krijgen hierna een bevestiging via e-mail.

De huidige module Afspraak maken is gekoppeld met de afsprakensystemen van QMatic, JCC Software en T:MEBLOCKR. Deze partijen zijn specialisten op het gebied van cliëntenlogistiek. Koppelingen met andere afspraaksystemen zijn op aanvraag beschikbaar.

De module Afspraak maken is in abonnementsvorm beschikbaar voor gemeenten die een afspraaksysteem afnemen bij QMatic, JCC Software en T:MEBLOCKR. Deze module kan worden opgenomen in een eigen gemeente app op basis van het iGGIS framewerk en in de landelijke app iGGIS.