Bekendmakingen

De module Bekendmakingen is een interactieve module. De module Bekendmakingen toont een overzicht van alle bekendmakingen binnen in een gemeente, maar kan ook de bekendmakingen tonen van locaties die door een gebruiker zijn opgegeven. De bekendmakingen worden door iGGIS voorzien van GEO-data, waardoor ze ook op een digitale kaart worden getoond en als pushbericht naar een gebruiker kunnen worden verstuurd.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om één of meerdere locaties met een straal op te geven. Per opgegeven locatie kan de gebruiker aangeven pushberichten te willen ontvangen van nieuwe bekendmakingen op deze locatie.

De module Bekendmakingen doet dienst als een portaal. Vanuit de bekendmakingen worden gebruikers doorverwezen naar de website van de gemeente.

De gemeente hoeft de bekendmakingen informatie in de app niet te onderhouden. Deze informatie is namelijk afkomstig van Overheid.nl, die de gegevens op haar beurt uit de bekendmakingen-feeds van gemeenten haalt.

De module Bekendmakingen is in abonnementsvorm beschikbaar voor gemeenten die hun bekendmakingen publiceren op Overheid.nl. Deze module kan worden opgenomen in een eigen gemeente app op basis van het iGGIS framewerk en in de landelijke app iGGIS.